Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhüdü

VETLAB AVRUPA KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETİMİN GİZLİLİK VE TARAFSIZLIK TAAHHÜDÜ

Laboratuvarımız meslektaşlarımıza ve meslektaşlarımızın yönlendirdiği hayvan sahiplerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere hizmet veren bir özel kuruluştur. Bu hizmetleri gerçekleştirirken tüm ilgili taraflara karşı tarafsızlığımızı güvence altına almak ve hizmet alanlara ait bilgilerin gizliğini korumak ve personelimizin de bu doğrultuda çalışmasının sağlanmak için her türlü önlemi almış durumdayız. Bu sistemin kurallarının ve her türlü yasal şartın titizlikle uygulanması, gizlilik ve tarafsızlık için risk oluşturacak her tür konunun analiz edilerek gerekli önlemlerin alınması, ISO 17025 standardı isterleri doğrultusunda kurulmuş olan kalite yönetim güvencesi altına olup; bu kuralların titizlikle takip edileceği, bunun için gerekli her türlü önlemin alınacağı ve gerekli kaynakların sağlanacağı taahhüdümüzdür.