At Analizleri

At Analizleri

Böbrek Profili

Gönderilecek Materyal: 1 ml serum

Üre (BUN), Kreatinin, Total protein, Sodyum (Na), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Fosfor (P)

Büyük At Profili

Gönderilecek Materyal: 2 cc EDTA' lı Tam Kan ve 2 ml Serum veya düz tüpte kan örneği

Büyük Kan Tablosu, Üre (BUN), Kreatinin, Total protein, Sodyum (Na), Potasyum (K), Fosfor (P), Bilirubin (Total), ALP, GGT, AST (GOT), GLDH, Albumin, Glikoz, Kolesterol, Kreatinin kinaz (CK), Laktat dehidrojenaz (LDH), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Trigliserit, Çinko (Zn), Bakır (Cu), Selenyum (Se)

Büyük Kan Tabolosu

Gönderilecek Materyal: 2 cc EDTA' lı Tam Kan

Küçük Kan Tablosu (Hematokrit (PCV), Hemoglobin, Eritrositler, Ortalama korpüsküler volüm (MCV), Ortalama korpüsküler Hgb (MCH), Ortalama korp. Hgb kons. (MCHC), Trombositler (Platelets), Lökositler)

Formül Lökosit

Elektrolit Profili

Gönderilecek Materyal: 2 ml Serum veya düz tüpte kan örneği

Sodyum (Na), Klor (Cl), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Fosfor (P), Magnezyum (Mg)

Elektrolit ve İz Elementleri

Gönderilecek Materyal: 2 ml Serum veya düz tüpte kan örneği

Çinko (Zn), Bakır (Cu), Selenyum (Se), Sodyum (Na), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Fosfor (P), Klor (Cl)

Karaciğer Profili

Gönderilecek Materyal: 2 ml Serum veya düz tüpte kan örneği

Üre (BUN), ALP, GGT, GLDH, Bilirubin (Total), Bilirubin (Direkt), Albumin

Kas Profili

Gönderilecek Materyal: 2 ml Serum veya düz tüpte kan örneği

Kreatin kinaz (CK), Laktat dehidrojenaz (LDH), Alanin aspartat transaminaz (AST), Kalsiyum (Ca)

Küçük Kan Tabolosu

Gönderilecek Materyal: 2 cc EDTA' lı Tam Kan

Hematokrit (PCV), Hemoglobin, Eritrositler, Ortalama korpüsküler volüm (MCV), Ortalama korpüsküler Hgb (MCH), Ortalama korp. Hgb kons. (MCHC), Trombositler (Platelets), Lökositler

Performans Profili - At

Gönderilecek Materyal: 2 ml Serum veya düz tüpte kan örneği

Üre (BUN), Sodyum (Na), Potasyum (K), Fosfor (P), Bilirubin (Total), Bilirubin (Direkt), GGT, AST (GOT), Glikoz, Kreatin kinaz (CK), Laktat dehidrojenaz (LDH), Laktat

Standart At Profili

Gönderilecek Materyal: 2 ml Serum veya düz tüpte kan örneği

Üre (BUN), Kreatinin, Total protein, Sodyum (Na), Potasyum (K), Fosfor (P), Bilirubin (Total), ALP, GGT, AST (GOT), GLDH, Albumin, Glikoz, Kolesterol, Kreatin kinaz (CK), Laktat dehidrojenaz (LDH), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Trigliserit, Çinko (Zn), Bakır (Cu), Selenyum (Se)

Tay Profili

Gönderilecek Materyal: 2 cc EDTA' lı Tam Kan ve 2 ml Serum veya düz tüpte kan örneği

Büyük Kan Tablosu, Üre (BUN), Kreatinin, Bilirubin (Total), ALP, GGT, AST (GOT), Glikoz, Kreatin kinaz (CK), Trigliserit, Sodyum (Na), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Demir (Fe), Total protein, IgG-Miktarı

Tiroid Bezi Profili

Gönderilecek Materyal: 2 ml Serum veya düz tüpte kan örneği

Total T4, Total T3, Free T4

Yaşlı At (Geriatrik) Profili

Gönderilecek Materyal: 2 cc EDTA' lı Tam Kan ve 2 ml Serum veya düz tüpte kan örneği

Büyük Kan Tablosu (Ayırıcı Kan Tablosu dahil), Üre (BUN), Kreatinin, Fosfor (P), Bilirubin (Total), GGT, AST (GOT), GLDH, Glikoz, Kalsiyum (Ca), Trigliserit, Selenyum (Se), Çinko (Zn)

Yaşlı Pony (Geriatrik) Profili

Gönderilecek Materyal: 2 ml Serum veya düz tüpte kan örneği

Üre (BUN), Kreatinin, Fosfor (P), Bilirubin (Total), GGT, AST (GOT), GLDH, Glikoz, Kalsiyum (Ca), Trigliserit, Selenyum (Se), Çinko (Zn)