Köpek ve Kedi Analizleri

Köpek ve Kedi Analizleri

Anemi Paneli

Gönderilecek Materyal: 1cc Serum  ve  2 cc EDTA'lı Kan

Hemogram, Formül Lökosit, Retikülosit, Total Protein, Bilirubin (total), Demir, Demir Bağlama, Ferritin, Antinüklear Antikor (ANA) testi

Aspirat Paneli

Gönderilecek Materyal: Aspirasyon Sıvısı

Sitoloji, Total Protein, Dansite

Basit Check-up

Gönderilecek Materyal: 1 cc  Serum ve 2 cc EDTA'lı Kan

Tam Kan Sayımı, Üre (BUN), Kreatinin, Total Protein, Sodyum (Na), Potasyum (K), Fosfor (P), Bilirubin (total), ALT, ALP, AST, Glikoz, α-Amilaz, Kolesterol, CK (kreatinin kinaz), LDH (Laktik Dehidrogenaz), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg)

Böbrek Paneli

Gönderilecek Materyal: 2 cc EDTA'lı Kan, 0.5 cc Serum, İdrar

Hemogram, Tam İdrar analizi, idrar kültürü, BUN, kreatinin, Na, K, Ca, P, Cl

Dermatoloji Paneli I

Gönderilecek Materyal: 2 cc EDTA'lı Kan, 0,5 cc Serum, Deri kazıntısı

Hemogram, ALT, AST, Total T4, Östrojen, Testesteron, Mantar ve Parazit direk inceleme

Dermatoloji Paneli II

Gönderilecek Materyal: 0,5 cc Serum ve Deri Kazıntısı

Mantar ve parazit direk inceleme, Antinükleer Antikor (ANA)

Diyabet Paneli

Gönderilecek Materyal: 2 cc EDTA'LI kan, 5 cc idrar, 1 cc Serum

Glikoz, İnsulün, Fruktozamin, HbA1C, TİT (Tam idrar analizi)

Elektrolit Paneli

Gönderilecek Materyal: 1 cc Serum

Na, K, Ca, Cl, Mg, P

Enfeksiyon Paneli - Genel

Gönderilecek Materyal: 2 cc EDTA'lı Kan, 5 cc İdrar

Hemogram, TİT (Tam idrar analizi), AST, ALT, CRP

Enfeksiyon Paneli - Kedi

Gönderilecek Materyal: 0.5 cc Serum

FeLV Antijen - ELISA, FIV Antikor - ELISA, FCoV Antikor - ELISA

Feline İnfeksiyöz Peritonitis (FIP) Paneli - 1

Gönderilecek Materyal: 5 cc Periton Sıvısı

Albumin / Globulin Oranı, Total Protein, Lökosit, Eritrosit, Dansite, Rivalta

Feline İnfeksiyöz Peritonitis (FIP) Paneli - 2

Gönderilecek Materyal: 2 cc EDTA'lı Kan, 1 cc Serum ve Karın Boşluğu Sıvısı

Total Bilirubin, Total Protein, Albumin, AST, FCoV Antikor - ELISA, Hemogram, Formül Lökosit, Rivalta testi

Gastrointestinal Panel (Kedi)

Gönderilecek Materyal: 2 cc EDTA'lı kan, 0.5 cc Serum, Dışkı

Hemogram, lipaz, amilaz, dışkıda gizli kan, dışkıda parazit incelemesi, FCoV Ab – ELISA, FIV Ab – ELISA

Gastrointestinal Panel (Köpek)

Gönderilecek Materyal: 2 cc EDTA'lı kan, 0,5 cc Serum, Dışkı

Hemogram, lipaz, amilaz, dışkıda gizli kan, dışkıda parazit incelemesi, Parvovirus Ag – ELISA, Distemper Virus Ab (IgG/IgM) – ELISA

Geniş Check-up

Gönderilecek Materyal: 1 cc Serum ve 2 cc EDTA'lı Kan

Üre (BUN), kreatinin, sodyum, potasyum, fosfor, Bilirubin (total), ALT (GPT), ALP, γ-GT (GGT), AST (GOT), total protein, albumin, Glikoz, amilaz, lipaz, kolesterol, fruktozamin, pankreatik amilaz, CK, LDH, kalsiyum, magnezyum,Trigliserid, Geniş kan sayımı (Tam kan sayımı + formül lökosit)

Geniş Kan Tablosu

Gönderilecek Materyal: 2 cc EDTA'lı Kan

Hemogram, Formül Lökosit, Kan sitolojisi

Kan Hastalıkları Paneli - Kedi

Gönderilecek Materyal: 2 cc Serum

Haemobartonella spp. (Mycoplasma haemofelis), Cytauxzoon felis Kan paraziti – yayma froti, Bartonella henselae IgG/IgM – IFA, Toxoplasma spp., IgG/IgM – IFA, FeLV Antijen – ELISA, FIV Antikor – ELISA

Kan Hastalıkları Paneli - Köpek

Gönderilecek Materyal: 2 cc Serum

Anaplasma spp. / kan frotisi, Babesia spp. IgG-IgM / IFA, Ehlichia spp. IgG-IgM / IFA, Leishmania spp. IgG-IGM / IFA, Borellia burgdorferi IgG-IgM / IFA, Drofilaria immitis Antijen / ELISA

Karaciğer Paneli

Gönderilecek Materyal: 2 cc EDTA'lı Kan, 5 cc İdrar, 0,5 cc Serum

Hemogram, ALT, AST, ALP, bilirubin, totalprotein, glikoz, trigliserid, üre, TİT

Kardiak Panel

Gönderilecek Materyal: 1 cc Serum, 2 cc Lityum Heparinli Kan, 2 cc EDTA'lı Kan

CK-MB, troponin İ, troponin T, NT-pro-BNP

Kas Paneli

Gönderilecek Materyal: 0.5 cc Serum

CK, LDH, AST, Ca

Pankreas Paneli - Kedi

Gönderilecek Materyal: 2 cc EDTA'lı Kan, 0.5 cc Serum

Hemogram, amilaz, lipaz, Pankreatik amilaz

Pankreas Paneli - Köpek

Gönderilecek Materyal: 2 cc EDTA'lı Kan, 0.5 cc Serum

Hemogram, amilaz, lipaz, Pankreatik amilaz, Canine TLI

Pıhtılaşma Bozuklukları Paneli

Gönderilecek Materyal: 1 ml Sitratlı Plazma [1.8 ml kan + 0.2 ml Sitrat]

APTT (Aktif parsiyel tromboplastin zamanı), D-Dimer, Faktör VIII, Fibrinojen, PT (Protrombin Zamanı)

Polidipsi - Poliüri Paneli

Gönderilecek Materyal: 2 cc EDTA'lı Kan, 1 cc Serum 

Üre, Kreatinin, Glikoz, Fruktozamin, Kolesterol, ALP, ALT, Kalsiyum (Ca), Fosfor (P), Total T4, Hemogram

Rutin Kontrol

Gönderilecek Materyal: 1 cc Serum ve 2 cc EDTA'lı Kan

Tam Kan sayımı, Glikoz, Üre (BUN), Kreatinin, Kolesterol, Total Protein, Albumin, AST, ALT, ALP, GGT, Kalsiyum (Ca), Fosfor (P)

Serobrospinal Sıvı Paneli (CSF)

Gönderilecek Materyal: Beyin Omurilik Sıvısı

Hücre sayısı, total protein, dansite, bakteriyolojik inceleme, sitoloji, glikoz

Toraks - Abdomen Sıvısı Paneli

Gönderilecek Materyal: Thorax sıvısı - Abdomen Sıvısı

Total Protein, Lökosit, Eritrosit, Dansite, Rivalta

Troid Paneli - Kedi

Gönderilecek Materyal: 1  cc Serum

Total T4, TSH, Total T3

Troid Paneli - Köpek

Gönderilecek Materyal: 1 cc Serum

Total T4, Free T4, TSH, Total T3, Free T3